Siws hjemmeside

Familien Haugnes og den andre verdenskrig

Finnmark bombing i wwIISå vidt jeg vet var Skjervøy den nordligste øya som ikke ble brent da tyskerne trakk seg tilbake på slutten av andre verdenskrig. På Arnøya, hvor mi' slekt kommer fra, ble nesten alle hus brent for at de sovjetiske styrker ikke skulle finne ly da de gikk inn i Norge og jagde tyskerne sørover. Evakueringen og nedbrenningen av Nord-Norge høsten 1944 står det ikke mye om i skolebøkene. Det var faktisk ganske store barn på Arnøya som ikke hadde hørt om det før skolen hadde en fokusuke på Nord-Norge og krigen høsten 2006.

Det er en flom av nettsteder å finne hvis man søker på "den brente jords taktikk" troms og det er få av dem som har noe særlig informasjon om hva som faktisk foregikk i Troms og Finnmark. Det er nok skrevet atskillige flere hyllemeter om den sørlige delen av landet og krigen. Et sted fant jeg som har litt mer enn en setning, og den er fra Island, se her. Det er ingen nettsteder jeg fant som nevner at ingen av de i Nord som fikk sitt hjem brent ned fikk erstatning.

Min fars familie bodde i Honningsvåg. I følge kopien av evakueringsordren, fikk de ca 6 timer på å pakke og dra - i oktober, 71º nord. Morsslekta fikk en hel uke. Slekta mi' har ingen gjenstander som er eldre enn fra 1945, men noen få bilder. Ingen av dem er tilgjengelig for meg, her jeg sitter og skriver. Derfor har jeg lånt et bilde fra Finnmark fylkeskommune. Fotograf er ikke oppgitt.


Hilsen Siw

Denne siden ble sist endret 23. mars 2009