Siws hjemmeside

Skoleutflukt til Engnes

Tunnell fra soldatkaserna
De tyske okkupasjonsmakter var visst ikke særlig imponert over forsvarsverket langs norskekysten. De gjorde sitt for å rette på det ved å bygge forsvarsverk, kanonstillinger og bunkerser langs store deler av kysten, så også i Skjervøy. 13. juni 2007 var deler av skolen på tur for å se på byggverkene og sikkert også for at ungene skulle få litt følelse av at det faktisk har vært krig på norsk jord.

Tunnelen på bildet over går fra en soldatkaserne og var sannsynligvis også tilfluktsrom for tyskernes soldater. Tyskerne tok inn ingeniørkorps som hadde jobben med å sprenge ut bunkerser og tunneller. Til å frakte vekk de utsprengte massene brukte de sovjetiske krigsfanger fra fangeleiren på Skjervøy. Tyskerne anla vei fra Skjervøy til Engnes. I dag er den merket av tidens tann og den er farbar kun for firehjulstrekkere med god bakkeklaring.

Tyskerne anla også to kanonstillinger ved Engnes, begge hadde god sikt utover havet og skipsløypa. Det er en av kanonstillingene som vises på bildet fra junis 1te reisebrev. Byggverkene har ikke vært vedlikeholdt og er utrygge noen steder. Det er også fare for steinras og alle som skal inn må ha på vernehjelm e.l.


Reinrose i lavlandet i nordPå veien møtte ekspedisjonen på en plante som lever best der snøen forsvinner først. Reinrosen finnes i Sør-Norge på fjellet, men i Skjervøy finner vi den nesten ned i fjæra.Hilsen Siw (og Arild)

Tilbake: juni 2007 del 1

Denne siden ble sist endret 13. juni 2007